Het Smart Charging Network (SCN) van Alfen is de meest geavanceerde laadpleintechnologie op de

markt. Het werkt als een sociaal laadnetwerk, zonder masters en slaves. Alle laadstations stemmen de

laadsnelheid onderling af. Hoewel ingesteld en functionerend als een groep, blijven de laadstations

individueel benaderbaar en stuurbaar. Zo behoudt u de controle over het netwerk. Met het Smart Charging

Network wordt het beschikbare vermogen eerlijk verdeeld over de aanwezige gebruikers. Een voertuig is

volgeladen? Dan krijgen de andere aangesloten voertuigen automatisch meer.

Maximale beschikbaarheid

Dankzij de slimme technologie van Alfen zorgt een Smart Charging Network voor de eigen instandhouding

van het netwerk. Het netwerk weet hoeveel laadpunten aangesloten zijn. Als een laadstation niet kan

communiceren wordt dat opgemerkt door alle laadstations. Het vrijgekomen vermogen wordt vervolgens

opnieuw verdeeld. Het laadstation dat de verbinding is verloren gaat verder op veilige laadsnelheid.

Leaflet-Smart Charging Network