Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft op woensdag 31 augustus Het Nieuwe Rijden | Elektrisch Vervoer Centrum officieel geopend. Samen met de Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen (duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte), Pieter Jan Biesheuvel (voorzitter van Het Nieuwe Rijden) en Armand van Veen (algemeen directeur Athlon) sloot zij symbolisch de stroom aan in het centrum. Het Nieuwe Rijden I Elektrisch Vervoer Centrum is wereldwijd een uniek belevingscentrum waar bedrijven en consumenten worden voorgelicht over alle aspecten van elektrisch vervoer en andere mogelijkheden voor het gebruik van schone voertuigen. Naast de onafhankelijke informatievoorziening kunnen alle soorten en merken elektrisch vervoer worden getest. Minister Schultz van Haegen: “We willen over tien jaar 200.000 elektrische auto’s op de weg hebben en de CO2‐uitstoot van ons verkeer omlaag dringen. Zoveel mogelijk mensen moeten kennis kunnen maken met duurzame mobiliteit. Je ervaart pas echt wat het is om elektrisch en zuinig te rijden als je het met eigen ogen ziet en met eigen handen voelt. En dat kan hier in het Nieuwe Rijden | Elektrisch Vervoer Centrum. Daarom steunen wij via het Instituut voor Duurzame Mobiliteit dit initiatief”.

Eén van de hoofddoelstellingen van het centrum is om binnen 3 jaar de 1000 grootste bedrijven in Nederland te adviseren over mobiliteitsvraagstukken en te laten beleven hoe het is om elektrisch te rijden. Initiatiefnemers van HNR | EV Centrum Alfred Möller en Marcel Broersma: “Een elektrisch voertuig is eigenlijk een grote batterij op wielen. Voor de verkoop is daarom een totaal andere benadering nodig dan bij traditionele voertuigen. Wij geven in dit centrum onafhankelijk advies over alle soorten en merken elektrische voertuigen en bijkomende zaken zoals subsidies, laadpalen, verzekeringen en leasing. Maar het leukste van dit centrum is om mensen enthousiast te maken door ze te laten ervaren hoe het is om elektrisch te rijden”.

Het Nieuwe Rijden (een programma van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, uitgevoerd door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit) is hoofdpartner en naamgever van het centrum. Onder de naam ‘Het Nieuwe Rijden’ worden initiatieven ondersteund, die leiden tot vermindering van de uitstoot van CO2. Het inzetten van elektrisch voertuigen (die gebruik maken van groene stroom) in plaats van voertuigen met een verbrandingsmotor past naadloos binnen deze doelstelling. Het Nieuwe Rijden besteedt in het centrum ook aandacht aan rijstijltips voor automobilisten en aan de keuze tussen soorten brandstof, banden en vervoermiddelen. Verder zijn er inspirerende voorbeelden te zien van projecten die nu ontwikkeld worden met steun van Het Nieuwe Rijden, onder het motto: Het Nieuwe Rijden | brengt je verder.

Wethouder Alexandra van Huffelen van de gemeente Rotterdam is ambassadeur van het project. Rotterdam wil de duurzaamste wereldhavenstad in zijn soort worden en draagt actief bij aan de Nederlandse ambitie om koploper te worden op het gebied van elektrisch vervoer. Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) richt zich onder meer op 50% CO2‐reductie in 2025. Verder zet Rotterdam in op verbetering van de luchtkwaliteit en terugdringen van geluidhinder. Elektrisch vervoer draagt voor een belangrijk deel bij aan het realiseren van deze doelstellingen. Daarnaast versterken nieuwe duurzame ontwikkelingen de regionale en landelijke economie. Wethouder Van Huffelen: “Geïnteresseerden uit het hele land krijgen een unieke gelegenheid om in Rotterdam het plezier en de voordelen van elektrisch rijden te ervaren. Wij als Rotterdam ondersteunen van harte dit initiatief dat op termijn uiteindelijk een mentaliteitsverandering te weeg kan brengen die kan bijdragen aan een betere leefkwaliteit”.

Partijen die de realisatie en de invulling van Het Nieuwe Rijden I Elektrisch Vervoer Centrum mogelijk hebben gemaakt zijn (op alfabetische volgorde): ANWB, Athlon Car Lease, Bovag, Centraal Beheer, Vereniging DOET, Ecomobiel, Stichting e‐laad.nl, Eneco, Formule E‐team, GE, Gemeente Rotterdam, Green Mobility, Het Nieuwe Rijden, ING, ING Car Lease, IVA Driebergen, KPMG, KPN, LeasePlan Nederland, LSI Projects Investments, proov, Rabobank, RAI Vereniging, RET, Rotterdam Climate Initiative, RTC, Stedin, Travelcard, Van Gansewinkel Groep en het Wereld Natuur Fonds. Naast deze partijen is vrijwel elk merk op het gebied van elektrisch vervoer betrokken.
Website: www.hnr-evc.nl