Steeds vaker duiken in Rotterdam elektrische fietsen, scooters, auto’s en zelfs bestel- en vuilniswagens in het straatbeeld op. En dankzij het programma Stroomstoot zal dat in de komende jaren nog veel vaker het geval zijn. Want door de juiste voorwaarden te creëren kunnen we de introductie van elektrisch vervoer flink versnellen!

Elektrische voertuigen zijn schoon, stil én zuinig. Dat betekent: geen uitstoot van vervuilende uitlaatgassen, geen herrie en een laag energieverbruik. Dat elektrisch aangedreven (bestel)auto’s, scooters en fietsen de toekomst hebben is dan ook geen discussie meer. Maar is dat nog verre toekomstmuziek, of kunnen deze voertuigen al op korte termijn hun intrede doen?

Een extra impuls

Rotterdam denkt van wel. De techniek is verder dan vaak wordt gedacht  en toepassingen zijn er genoeg. Maar helemáál vanzelf gaat een snelle introductie niet. Zo zijn er oplaadpunten nodig om een elektrisch voertuig van – uiteraard groene – energie te voorzien. Ook moet het voor particulieren en organisaties financieel aantrekkelijker worden om een elektrisch voertuig aan te schaffen. Hoe snel de ontwikkeling gaat bepaalt vooral de markt van vraag en aanbod. Als gemeente Rotterdam scheppen we de juiste voorwaarden om deze marktontwikkeling zo goed mogelijk te ondersteunen en te versnellen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende oplaadpunten en door innovaties te stimuleren.  

Rotterdam als koploper
De juiste voorwaarden creëren is het doel van het gemeentelijke programma Stroomstoot: een krachtig en ambitieus programma om de introductie van elektrische voertuigen in het Rotterdamse straatbeeld te versnellen. Hiermee geeft gemeente Rotterdam elektrisch rijden een stevige impuls. Binnen vijf jaar willen we dat er minstens duizend elektrische voertuigen in Rotterdam rondrijden. In 2025 moeten dat er al 200.000 zijn. 15% van alle elektrische voertuigen in ons land rijdt dan in de regio Rotterdam rond.

Rotterdam heeft de ambitie om koploper te worden in elektrisch vervoer! Dit zorgt voor een schonere lucht en minder verkeerslawaai. Bovendien levert elektrisch vervoer een aanzienlijke bijdrage aan de Rotterdamse doelstelling om óók in het wegverkeer de CO2-uitstoot in 2025 te hebben gehalveerd ten opzichte van 1990. Gebruik van groene stroom is daarbij natuurlijk wel een voorwaarde.


1.000 oplaadpunten en parkeervergunningen

De gemeente zet met Stroomstoot in op het aanleggen van voldoende oplaadpunten in de stad. Bijvoorbeeld in fietsenstallingen en parkeergarages. Verder ondersteunen we financieel de aanleg van de eerste 1.000 oplaadpunten voor particulieren, instellingen of bedrijven die een elektrisch voertuig aanschaffen. Door de aanleg te koppelen aan het bezit van een voertuig zorgen we ervoor dat er alleen oplaadpunten komen waar ze ook echt gebruikt worden. Om elektrisch rijden in de stad extra aantrekkelijk te maken komen er ook 1.000 gratis parkeervergunningen voor het stallen van deze voertuigen voor een jaar.

Icoongebieden voor elektrisch vervoer
Elektrisch vervoer verdient een flinke steun in de rug. Stroomstoot geeft die ‘prikkels’ op diverse punten. Allereerst gaat Rotterdam in de binnenstad elektrisch vervoer extra stimuleren. Hier speelt het probleem van luchtkwaliteit het sterkst en zijn de meeste mogelijkheden voor toepassingen. Denk aan service- en bestelverkeer en  aan kleinschalig openbaar vervoer. De binnenstad kan zo uitgroeien tot een waar ‘icoongebied’ voor elektrisch vervoer. Daarnaast kijken we ook naar de mogelijkheden om elektrisch vervoer in Overschie te ondersteunen.

Ruimte voor innovatie
Stroomstoot geeft ook een impuls aan de verdere ontwikkeling van elektrisch vervoer. Onder meer door het initiatiefnemers van innovatieve projecten op vele manieren makkelijk te maken. Bijvoorbeeld door ondersteuning te geven aan experimenten, door de inrichting van regelgevingvrije zones en door als gemeentelijke overheid ook zelf actief deel te nemen aan innovaties en experimenten.

Van scooter tot vuilniswagens
Nu al heeft elektrisch vervoer in Rotterdam op diverse plekken z’n intrede gedaan. Denk aan de veegmachines en scooters van de Roteb, de elektrische busjes en shuttles bij de Kralingse Zoom en op de Wilhelminapier, Segways bij politie en Stadstoezicht en een elektrische deelauto bij de Hogeschool Rotterdam. In de binnenstad zijn al twee openbare oplaadpalen voor auto’s geplaatst en bij de fietsenstalling aan de Meent is een oplaadpunt voor fietsen en scooters in gebruik genomen. Dit soort toepassingen zullen dankzij Stroomstoot steeds meer te zien zijn. Zo gaan er elektrische TukTuks en vuilniswagens rijden en neemt de RET vier hybride bussen in gebruik. Ook komen er elektrische OV-scooters in de stad.

Kijk ook op www.rotterdamelektrisch.nl.

Rotterdam Climate Initiative, P.O. Box 70012, 3000 KP Rotterdam Disclaime