Optimaal laden en kosten onder controle houden met het slimste lokale laadnetwerk

Het Smart Charging Network (SCN) van Alfen is de meest geavanceerde laadpleintechnologie op de
markt. Het werkt als een sociaal laadnetwerk, zonder masters en slaves. Alle laadstations stemmen de laadsnelheid onderling af.
Hoewel ingesteld en functionerend als een groep, blijven de laadstations individueel benaderbaar en stuurbaar. Zo behoudt u de controle over het netwerk.
Met het Smart Charging Network wordt het beschikbare vermogen eerlijk verdeeld over de aanwezige gebruikers.
Een voertuig is volgeladen? Dan krijgen de andere aangesloten voertuigen automatisch meer.

Maximale beschikbaarheid

Dankzij de slimme technologie van Alfen zorgt een Smart Charging Network voor de eigen instandhouding van het netwerk. Het netwerk weet hoeveel laadpunten aangesloten zijn. Als een laadstation niet kan communiceren wordt dat opgemerkt door alle laadstations. Het vrijgekomen vermogen wordt vervolgens opnieuw verdeeld. Het laadstation dat de verbinding is verloren gaat verder op veilige laadsnelheid.

Bekijk hier de brochure van Alfen Smart Charging Netwerk