Handige links

Veel nuttige informatie over elektrisch rijden, elektrische auto’s en opladen is te vinden op de volgende websites:

www.ev-database.nl
www.evrijders.nl

De meest gestelde vragen over elektrisch rijden en oplaadpunten voor thuis of bedrijf:

Hoe lang duurt het opladen van een elektrische auto op mijn werk?

De tijdsduur van het opladen is afhankelijk van een aantal factoren.

Om te beginnen kunnen we de laadtijd berekenen door middel van een formule;
Wat is de capaciteit (aantal kWh) van de batterij die opgeladen moet worden, en hoe leeg is de batterij?
Wat is de capaciteit (aantal kW) van het auto oplaadpunt?

De formule voor het berekenen van de capaciteit stroom: P (Watt) = U (Voltage) x I (Amperage)
Een bedrijf heeft meestal reeds voldoende capaciteit ter beschikking. Toch is het echter wel belangrijk dit goed te controleren! Veelal is hier ook een 3-fase aansluiting aanwezig, waardoor we een aansluitpunt van 16A-400V , 32A-400V of zelfs 63A-400V kunnen realiseren. Zorg ervoor dat u het oplaadpunt op een aparte zekering groep aansluit. U heeft dan een vermogen van 16A x 230v x3 fase = 11040 watt. Dat is 11Kw. Of bij een aansluiting van 32A-400V zelfs 32 x 230 x3 fase = 22080 watt, dat is 22Kw.

De eerste volledig elektrische auto’s die op de markt komen hebben gemiddeld een batterij capaciteit van ca. 24Kwh. Indien de batterij geheel leeg zou zijn duurt het laden dus 24 / 11 = ca 2.5 uur of 24 /22 = 1.25 uur. Een batterij laadt de eerste 80% relatief snel en de laatste 20% duurt langer. Dus uw elektrische auto is na ca. 1.5 of 1 uur al voor 80%
opgeladen. Hier wordt gesproken over elektrische auto’s die wel  met 3 fase geladen worden. De meeste EV’s kunnen maar met 1 fase laden, dus duurt het laden 3 x langer. VanLeeuwenOplaad informeert u graag!

Terug naar boven

Hoe lang duurt het opladen van een elektrische auto bij mij thuis?

De tijdsduur van het opladen is afhankelijk van een aantal factoren.
Wat is de capaciteit van de batterij die opgeladen moet worden. Hoeveel kWh (kilowatt) is uw batterij?
Wat is de capaciteit van het oplaadpunt. Hoeveel Ampere en hoeveel Volt wordt er door het laadstation geleverd?

De formule voor het berekenen van de capaciteit stroom: P (Watt) = U (Voltage) x I (Amperage)
Een standaard woonhuisaansluiting heeft veelal een capaciteit van 3x 25A of 1x 40A. Om geen problemen te krijgen met uw andere verbruikers in huis, kunt u het laadstation het beste met 16A-230V aansluiten. Zorg er voor dat u voor het laadstation een aparte zekering groep maakt (16A) en sluit geen andere contactdozen/verbruikers hierop aan.  U heeft dan een vermogen van 16 x 230 = 3680 watt. Dat is 3,68Kw. Ook bieden wij vanaf 2015 slimme oplossingen zonder extra te verzwaren. Dit bespaard u de hogere vastrechtkosten!

De eerste volledig elektrische auto’s die op de markt komen hebben gemiddeld een capaciteit van ca. 24Kwh. Indien de batterij geheel leeg zou zijn duurt het laden 24 / 3,68 = 6,5 uur. Een batterij laadt de eerste 80% relatief snel en de laatste 20% duurt langer. Dus uw batterij is na ca. 3 uur waarschijnlijk al voor 80% opgeladen.

Tevens hebben we wat informatie betreft de elektrische auto.

Terug naar boven

Kan ik mijn elektrische auto met een gewoon stopcontact opladen?

Bij ons staat veiligheid voorop, laden via een gewoon stopcontact raden wij af. Door een langdurig hoog stroomafname ontstaat er een grote warmteontwikkeling waardoor er kans is op brandschade. Met alle gevolgen van dien. Een elektrische auto kunnen behoorlijk wat stroom vragen. Zeker bij lege batterijen zal deze op vol vermogen zoveel mogelijk stroom aftappen. Er zal dan ca. 16A worden afgenomen. Om problemen te voorkomen is het dan ook aan te raden om het batterij oplaadpunt op een aparte zekering groep aan te sluiten en de bekabeling van de juiste dikte te gebruiken. Hierdoor voorkomt u dat de bedrading te warm wordt met alle gevolgen vandien. Ook is het aan te bevelen om de juiste contactdozen en stekkers te gebruiken.
IMG_3534

Terug naar boven

Hoe milieuvriendelijk is de elektrische auto ten opzichte van conventionele auto’s?

Momenteel geven de onderzoeksinstituten aan dat de emissie van CO2 per voertuigenkilometer voor een elektrische auto lager is dan de emissie van een conventionele benzineauto of dieselauto. Dit geldt wanneer de elektrische auto aan een oplaadpunt wordt geladen met ‘gemiddelde’ stroom uit het net. Ook als de elektriciteit wordt geproduceerd in een kolencentrale (zonder CO2-afvang) behoudt de elektrische auto een voordeel. Exacte reducties zijn minder goed te geven omdat er veel factoren hierbij een rol spelen. Elektrische auto’s hebben daarnaast geen uitstoot van bijvoorbeeld stikstofoxiden (NOx) en van fijnstof. Hierdoor zal de lokale luchtkwaliteit verbeteren.

Terug naar boven

Zijn de auto batterijen recyclebaar?

De batterijpakketten van een elektrische auto worden gerecycled, net als nu met de gewone lood-zuur auto batterijen gebeurt. De toegenomen vraag en de hoge grondstofprijzen vormen sowieso een sterke stimulans voor hergebruik van lithium-ion-batterijen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor opslag van energie in huizen, via warmte-krachtcentrales, of voor de opslag van de energiepiek van bijvoorbeeld windmolens. Ook het laten rijden van vorkheftrucks op tweedehandspakketten is een mogelijkheid. Batterijpakketten behouden daardoor hun waarde en de negatieve invloed op het milieu wordt beperkt.

Terug naar boven

Wat kost het rijden met een elektrische auto?

Aanschaf
Elektrische auto’s zijn vrijgesteld van BPM en motorrijtuigenbelasting. Leaserijders betaalden tot 2014 geen bijtelling, daarna 7 procent. Bedrijven kunnen een milieusubsidie krijgen op elektrische auto’s en op openbare oplaadpunten. Sommige gemeenten overwegen nog extra ondersteuningsmaatregelen, zoals gratis parkeren.

Onderhoud
Een elektrische auto heeft soms een versnellingsbak en minder draaiende onderdelen in de aandrijving dan een conventionele auto. Daardoor is de verwachting dat er minder onderhoud nodig is en de onderhoudskosten lager zullen zijn dan van een conventionele auto. Uit proeven moet nog blijken in welke mate het batterijpakket gecontroleerd en onderhouden moet worden.

Verbruik
De kosten per kilometer voor het opladen van de batterijen van elektrische auto’s zijn op dit moment twee tot drie keer lager dan de kosten per kilometer bij benzineverbruik.

Terug naar boven

Waar kan je de geplaatste oplaadpunten snel vinden?

Batterij oplaadpunten zoekt u simpel en snel op www.oplaadpalen.nl


Terug naar boven

Ik heb een storing met mijn oplaadpunt, wat moet ik doen?

Ondervindt u een probleem of storing met uw oplaadpunt? Meld uw storing dan direct via ons storingsformulier. Noteer alles zo nauwkeurig mogelijk zodat wij gericht het probleem kunnen oplossen met de juiste middelen. Wij proberen zo spoedig mogelijk met u contact op te nemen. Wanneer wij uiteindelijk constateren dat het om een gebruikersfout gaat, zijn wij genoodzaakt om voorrijkosten te hanteren.


Terug naar boven

Waar kan ik meer vinden over de specificaties van alle elektrische auto’s?

Kijk in de EV-database voor het meest uitgebreide overzicht van alle elektrische auto’s op de markt inclusief alle specificaties


Terug naar boven

Zijn er belangengroepen voor berijders van elektrische auto’s?

Ja die is er zeker! De belangengroep Vereniging Elektrische Rijders is dé ontmoetingsplek voor iedereen die geïnteresseerd is in elektrisch rijden. Dus niet alleen bezitters van elektrische auto’s, maar ook toekomstige kopers daarvan.

Terug naar boven